Aquesta setmana s’ha validat la certificació ATEX Zona 0 interior d’un agitador dissenyat per a realitzar processos d’ hidrogenació.

Aquest agitador està equipat amb:

  • Tanca mecànica doble certificada per a ATEX Zona 0.
  • Sistema de desmuntatge lateral de la tanca mecànica, que facilita el manteniment de l’agitador, reduint dràsticament temps i cost.
  • Sensor de seguretat de vibracions.
  • Sensor de seguretat de temperatura.

La nostra plataforma industrial amb dipòsit de 25.000 litres compta amb la tecnologia necessària per a que l’entitat oficial notificada realitzi la validació i així els agitadors surtin de la nostra fàbrica amb la certificació ATEX completa per a ZONA 0.

A la plataforma industrial, també realitzem els tests de qualitat pre-lliurament dels grans agitadors que fabriquem.