La imparable modernització i automatització dels sistemes de cultiu, fan de la utilització de fertilitzants líquids la més rentable de les solucions de fertilització.

La petició agrícola de noves tecnologies en els sistemes d’irrigació i de major eficiència dels components nutricionals, fa necessari disposar de fertilitzants líquids que puguin fer front a aquestes necessitats.

A Vak Kimsa disposem de la gama de mescladors en línia ALVAK i LIVAK, amb la que podrà fabricar fertilitzants líquids de forma ràpida, eficaç i eficient. Les dispersions i dissolucions d’agents estabilitzants com argiles, xantanes, bentonites… i de micronutrients es realitzen simultàniament al procés de fabricació sense necessitat de fer una pre dissolució en altres equips. La dispersió i dissolució dels sòlids majoritaris, com Lignosulfonats, Nitrats, Sulfats… es realitza amb rapidesa.

Amb l’agitador adequat i incorporant un mesclador en línia extern al tanc en recirculació, augmentarà la producció reduint els temps de fabricació.

Com a exemple, en 2-3 hores tenim llest un tanc de 9 Tm de fertilitzants que contenen més del 60% de sòlids (Lignosulfonats i Nitrats), enfront a les 5-6 hores que es trigava amb la tecnologia convencional.

El sòlid en pols pot alimentar-se al dipòsit (LIVAK) directament en el capçal de mescla (ALVAK) o una combinació d’ambdues opcions segons les característiques del sòlid a dispersar. Utilitzant a més un agitador VK per manteniment i homogeneïtzació en el dipòsit de fabricació, s’obtindrà com resultat un producte final completament homogeni.

Molts fabricants de fertilitzants ja disposen d’aquest sistema de fabricació, si vol provar-lo el convidem a que vingui a la nostra planta pilot o demani’ns una visita virtual!