Mieszalniki do produkcji środków czyszczących

Mieszalniki i mieszarki liniowe do produktów chemicznych

Mieszalniki i mieszarki liniowe do nawozów

Mieszalniki do produkcji środków czyszczących

Agitadores industriales para la industria química

Wytwarzanie produktów czyszczących bez tworzenia się piany przy dużych produkcjach.
Wszechstronne i elastyczne mieszalniki do pracy z produktami od niskiej do wysokiej lepkości.
Żele, zmiękczacze, mydła, środki do czyszczenia szkła, do zmywarki. Możesz zapomnieć o tym, jak je produkować, my rozwiążemy to za Ciebie.

Mieszalniki i mieszarki liniowe do produktów chemicznych

Agitadores industriales para la industria química

Rozpuszczanie i rozbijanie surowców i składników aktywnych poprzez mieszarki liniowe ALVAK.
Podawanie i wyładunek substancji stałych bezpośrednio z big-bagów.
Wysoka przepustowość i elastyczność partii, jedna mieszarka może pracować z kilkoma zbiornikami.

Mieszalniki i mieszarki liniowe do nawozów

Agitadores industriales para la industria química

Znaleźliśmy dziesiątki zastosowań do produkcji nawozów z mieszalnikami do wprowadzania wysokich proporcji substancji stałych i późniejszego utrzymywania ich w zawiesinie, jak również z mieszarkami liniowymi do rozbijania substancji stałych. Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Alimentacion Animal

PASZA DLA ZWIERZĄT

Dodatki paszowe i półprodukty.

DETERGENTY

Środki piorące, płyny do zmiękczania tkanin, płyny do mycia naczyń, środki do czyszczenia okien, środki czystości. Mieszanka karboksymetylocelulozy, perfumy, barwniki, enzymy. Rozcieńczenie laurylosiarczanem sodu. Neutralizacja. Późniejsze dodawanie składników dodatkowych.

Detergentes

PASZA DLA ZWIERZĄT

Dodatki paszowe i półprodukty.

DETERGENTY

Środki piorące, płyny do zmiękczania tkanin, płyny do mycia naczyń, środki do czyszczenia okien, środki czystości. Mieszanka karboksymetylocelulozy, perfumy, barwniki, enzymy. Rozcieńczenie laurylosiarczanem sodu. Neutralizacja. Późniejsze dodawanie składników dodatkowych.

Adhesivos

KLEJE

Produkcja i barwienie klejów, środków klejących, wypełniaczy itp.

SMARY

Oleje, smary i środki przeciw zamarzaniu.

Lubricantes

KLEJE

Produkcja i barwienie klejów, środków klejących, wypełniaczy itp.

SMARY

Oleje, smary i środki przeciw zamarzaniu.

Agroquímica

AGROCHEMIA

Przyprawy, nawozy, produkty fitosanitarne.
Pestycydy i środki owadobójcze.
Flow.

ARTYKUŁY PAPIERNICZE

Dodatki do papieru, środki wybielające.

Papel

AGROCHEMIA

Przyprawy, nawozy, produkty fitosanitarne.
Pestycydy i środki owadobójcze.
Flow.

ARTYKUŁY PAPIERNICZE

Dodatki do papieru, środki wybielające.

Biocombustible

BIOPALIWA

Biodiesel. Bioetanol.
Mieszanina olejów, metanolu i katalizatorów w celu uzyskania estru metylowego.
Ciągłe dodawanie biodiesla.

CERAMIKA

Masy, preparaty i zwiększanie objętości suchego ekstraktu.

Cerámica

BIOPALIWA

Biodiesel. Bioetanol.
Mieszanina olejów, metanolu i katalizatorów w celu uzyskania estru metylowego.
Ciągłe dodawanie biodiesla.

CERAMIKA

Masy, preparaty i zwiększanie objętości suchego ekstraktu.

Textil

WŁÓKIENNICTWO

Wykańczanie tkanin.

PETROCHEMIA

Roztwory polimerowe, tworzywa sztuczne, asfalty itp.

Petroquímica

WŁÓKIENNICTWO

Wykańczanie tkanin.

PETROCHEMIA

Roztwory polimerowe, tworzywa sztuczne, asfalty itp.

Pinturas

FARBY

Barwniki, pigmenty.
Żywice, farby, lakiery i tusze.
Mieszanki aerosilu.

CHEMIA PODSTAWOWA

Rozpuszczanie sproszkowanych surowców w rozpuszczalnikach organicznych i nieorganicznych.
Wytwarzanie półproduktów.
Reaktory.

Química Básica

FARBY

Barwniki, pigmenty.
Żywice, farby, lakiery i tusze.
Mieszanki aerosilu.

CHEMIA PODSTAWOWA

Rozpuszczanie sproszkowanych surowców w rozpuszczalnikach organicznych i nieorganicznych.
Wytwarzanie półproduktów.
Reaktory.