Agitadors per a la fabricació de productes de neteja

Agitadors i mescladors en línia per a productes químics

Agitadors i mescladors en línia per a fertilitzants

Agitadors per a la fabricació de productes de neteja

Industria Química

Fabricació de productes de neteja sense formació d’escumes en grans produccions.
Agitadors versàtils i flexibles per a treballar amb productes des de baixa fins a alta viscositat.
Gels, suavitzants, sabons, neteja vidres, neteja vaixelles… Oblidi’s de com fabricar-los, nosaltres li resolem.

Agitadors i mescladors en línia per a productes químics

Industria Química

Dissolució i dispersió de matèries primeres i principis actius a través de mescladors en línia ALVAK.
Alimentació i descàrrega de sòlids directament des de big-bag.
Altes produccions i flexibilitat de lots, un solo mesclador pot treballar amb diversos tancs.

Agitadors i mescladors en línia per a fertilitzants

Industria Química

Hem resolt desenes d’aplicacions per a la fabricació de fertilitzants amb agitadors que permeten incorporar altes proporcions de sòlids i realitzar el posterior manteniment en suspensió, així com els mescladors en línia per a la dispersió dels sòlids. Aprofiti la nostra experiència!

Industria Química

ALIMENTACIÓ ANIMAL

Additius i intermedis per a pinsos.

DETERGENTS

Detergents per a la roba, suavitzants, renta vaixelles, netejavidres, netejadors per a la llar. Mescla de carboximetilcel·lulosa, perfums, colorants, enzims. Dilució de *lauril èter sulfat sòdic. Neutralització. Post addició de minoritaris.

Industria Química

ALIMENTACIÓ ANIMAL

Additius i intermedis per a pinsos.

DETERGENTS

Detergents per a la roba, suavitzants, renta vaixelles, netejavidres, netejadors per a la llar. Mescla de carboximetilcel·lulosa, perfums, colorants, enzims. Dilució de *lauril èter sulfat sòdic. Neutralització. Post addició de minoritaris.

Industria Química

ADHESIUS

Fabricació i coloració d’adhesius, coles, massilles, etc.

LUBRICANTS

Olis, greixos i anticongelants.

Industria Química

ADHESIUS

Fabricació i coloració d’adhesius, coles, massilles, etc.

LUBRICANTS

Olis, greixos i anticongelants.

Industria Química

AGROQUÍMICA

Adobs, fertilitzants, fitosanitaris.
Pesticides i insecticides.
Flows.

PAPER

Additius per a paper, blanquejants…

Industria Química

AGROQUÍMICA

Adobs, fertilitzants, fitosanitaris.
Pesticides i insecticides.
Flows.

PAPER

Additius per a paper, blanquejants…

Industria Química

BIOCOMBUSTIBLE

Biodièsel. Bioetanol.
Mescla d’olis, metanol i catalitzadors per a l’obtenció d’èster metílic.
Additivació en continu de biodièsel.

CERÀMICA

Barbotines, preparació i augment de l’extracte sec.

Industria Química

BIOCOMBUSTIBLE

Biodièsel. Bioetanol.
Mescla d’olis, metanol i catalitzadors per a l’obtenció d’èster metílic.
Additivació en continu de biodièsel.

CERÀMICA

Barbotines, preparació i augment de l’extracte sec.

Industria Química

TÈXTIL

Aprestats tèxtils.

PETROQUÍMICA

Solucions polimèriques, plàstiques, asfalts, etc…

Industria Química

TÈXTIL

Aprestats tèxtils.

PETROQUÍMICA

Solucions polimèriques, plàstiques, asfalts, etc…

Industria Química

PINTURES

Colorants, pigments.
Resines, pintures, vernissos i tintes.
Mescla de aerosol.

QUÍMICA BÀSICA

Dissolució de matèries primes en pols en dissolvents orgànics i inorgànics.
Formulació d’intermedis.
Reactors.

Industria Química

PINTURES

Colorants, pigments.
Resines, pintures, vernissos i tintes.
Mescla de aerosol.

QUÍMICA BÀSICA

Dissolució de matèries primes en pols en dissolvents orgànics i inorgànics.
Formulació d’intermedis.
Reactors.