Mieszarka liniowa płynu z płynem oraz substancji stałej z płynem z dozowaniem substancji stałej do zbiornika

Mezclador en línea líquido-líquido y sólido-líquido con adición del sólido al depósito

Mieszarka liniowa LIVAK z wykończeniem przemysłowym, z układem ciśnieniowym i smarowaniem zamknięcia mechanicznego. Urządzenie z certyfikatem ATEX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE, do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Przemysł chemiczny.

Mezclador en línea líquido-líquido y sólido-líquido con adición del sólido al depósito

Mieszarka liniowa LIVAK z wykończeniem sanitarnym, z układem ciśnieniowym i smarowaniem zamknięcia mechanicznego oraz szafką elektryczną. Przemysł kosmetyczny.

Mezclador en línea líquido-líquido y sólido-líquido con adición del sólido al depósito

Mieszarka liniowa LIVAK z wykończeniem przemysłowym, do zastosowania w przemyśle chemicznym.

Mezclador en línea líquido-líquido y sólido-líquido con adición del sólido al depósito

Mieszarka liniowa LIVAK zaprojektowana zgodnie z EHEDG i zainstalowana w recyrkulacji na zbiorniku. Przemysł biotechnologiczny.

SKŁADNIKI

Płyny + płyny Sproszkowane, krystaliczne lub granulowane substancje stałe w zbiorniku + płyny

STĘŻENIE SUBSTANCJI STAŁYCH

≤ 80%, w zależności od produktu

LEPKOŚĆ PRODUKTU

Wysoka – średnia – niska

PRZEPŁYW MIESZANKI

≤ 90 000 l/godz.

Charakterystyka techniczna

Rodzaje Moc LIVAK
(kW)
Przyłącze płynów
(DN)
Maksymalny przepływ mieszanki
(l/godz.)
LIVAK 00 0,55 ÷ 1,5 15 ÷ 25 500
LIVAK 01 2,2 ÷ 5,5 25 ÷ 40 10.000
LIVAK 1 4 ÷ 15 40 ÷ 65 25.000
LIVAK 2 7,5 ÷ 22 65 ÷ 80 40.000
LIVAK 3 15 ÷ 37 65 ÷ 100 60.000
LIVAK 4 22 ÷ 55 80 ÷ 150 90.000
Esquema características técnicas livak

Podstawowy schemat instalacji mieszarki liniowej LIVAK, może pracować w recyrkulacji na jednym lub kilku zbiornikach. Przedstawia podawanie składników płynnych do głowicy mieszarki lub zbiornika oraz podawanie składników stałych do zbiornika.

Wzmocnienie istniejących instalacji

Gdy w istniejącej instalacji pojawia się potrzeba bardziej intensywnego mieszania, bardzo korzystne jest zainstalowanie mieszarki liniowej LIVAK w recyrkulacji w zbiorniku, zamiast modyfikacji mieszalnika.

Emulgator

LIVAK EMULGUJĄCY produkuje emulsje o małej wielkości kropli, wysokiej stabilności i wolne od zawartości powietrza. W połączeniu z naszymi mieszalnikami z podwójnymi łopatkami przepływowymi lub kotwicą ze zgarniaczami, skraca czas produkcji i wymiany ciepła.

Esquema potenciador Livak

Podstawowy schemat instalacji mieszarki liniowej LIVAK w pracy ciągłej. Przedstawiono dozowanie ciągłe trzech płynnych składników do głowicy mieszarki liniowego.

Możliwości podawania

  • Turbiny dyspersyjne lub emulsyjne.
  • Stała lub zmienna prędkość.
  • Oprofilowanie.
  • Rurki do dodawania płynów.
Esquema dimensiones Livak

Wymiary

Rodzaje H (mm) L (mm) F (mm)
LIVAK 00 250 400 380
LIVAK 01 450 900 300
LIVAK 1 500 1.200 380
LIVAK 2 650 1.450 450
LIVAK 3 690 1.500 450
LIVAK 4 800 2.200 680
Esquema dimensiones livak