Instalacja pilotażowa

Vak Kimsa oferuje możliwość osobistego przeprowadzenia testów eksperymentalnych z Twoim produktem w naszych urządzeniach. Dzięki temu możesz z pierwszej ręki przekonać się, jak Twój produkt będzie zachowywał się w naszych urządzeniach i jakie zalety one oferują.

W tym celu VAK KIMSA posiada różne mieszalniki i mieszarki liniowe, które pozwalają na empiryczne sprawdzenie szerokiego zakresu procesów i wszystkich rodzajów produktów. Posiadamy zbiorniki o pojemności 15 l, 50 l, 80 l, 150 l, 1500 l i 25 000 l, a także urządzenia do mieszania na linii do produkcji w partiach. Testy te pozwalają nam na ekstrapolację wyników w celu zagwarantowania skutecznego i wydajnego skalowania przemysłowego urządzeń.

Instalacja pilotażowa jest również wyposażona w wiskozymetr i sprzęt do zbierania danych w celu uzyskania informacji na temat reologii produktów i niektórych parametrów pracy mieszalników. Umożliwia to nie tylko analizę i optymalizację zachowania mieszalnika z punktu widzenia dynamiki płynów, ale także z punktu widzenia mechanicznego (naprężenia i wymiarowanie) oraz zużycia energii.

Ingeniería de proceso, planta piloto

„Instalacje te pozwalają VAK KIMSA skonsolidować nasze KNOW-HOW, co przekłada się na zoptymalizowane produkty dostosowane do potrzeb każdego z naszych klientów”.

Platforma na skalę przemysłową

Dysponujemy platformą na skalę przemysłową ze zbiornikami o pojemności 1500 i 25 000 litrów, która umożliwia przeprowadzanie testów jakościowych przed dostawą produkowanych mieszalników i mieszarek liniowych, co pozwala na ich weryfikację na poziomie procesowym i mechanicznym.

Nasz dział R&D&I pracuje również nad rozwojem naszego produktu z platformą na skalę przemysłową.

plataforma escala industrial

Symulacje dynamiki płynów Ansys

simulaciones ansys

Symulacje dynamiki płynów pozwalają nam zobaczyć jak zachowuje się płyn wewnątrz zbiornika w zależności od mieszalnika i ustalonych parametrów pracy.

Narzędzie to dostarcza schematy przepływu, na podstawie których możliwa jest optymalizacja procesu w celu zapewnienia najlepszego możliwego rozwiązania dla każdego konkretnego zapotrzebowania naszych klientów.

Ustalenie konieczności zastosowania deflektorów, poznanie zachowania płynów nienewtonowskich, zapobieganie obecności martwych stref, określenie zużywanej mocy, zdefiniowanie średniej prędkości płynu, itp. to częste pytania, które można rozwiązać za pomocą tego typu analizy.

Wektory prędkości mieszalnika pionowego zdecentralizowanego (łopatki ALABNET OSIOWY + PÓŁKOTWICA)

Kontur prędkości produktu nienewtonowskiego (łopatki KOTWICA ASYMETRYCZNA)

VAK KIMSA posiada szeroką wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi symulacyjnych, takich jak ANSYS, co w połączeniu ze sprawdzonym Know-How w zakresie procesów mieszania oraz możliwością przeprowadzenia testów instalacji pilotażowej, pozwala nam zaoferować najlepsze rozwiązania dla ciągłych i rosnących wyzwań produkcyjnych, z którymi muszą zmierzyć się nasi klienci.

Kontur prędkości mieszalnika pionowego (łopatki KOTWICA ASYMETRYCZNA) przy różnych prędkościach. Wir doświadczalny a symulacja

Vakcal

software propio de agitaci´´on

Vakcal, program obliczeniowy dla mieszalników

Firma Vak Kimsa S.A. posiada specjalny program do projektowania mieszalników o nazwie VAKCAL. To oprogramowanie, opracowane przez Vak Kimsa S.A., pozwala nam projektować urządzenia mieszające dostosowane do potrzeb każdego z produktów i procesów naszych klientów.

Program ten wyposażony jest w obszerną bazę danych na poziomie procesu, która umożliwia automatyczne określenie optymalnego mieszalnika wymaganego do przeprowadzenia określonego procesu, zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Dodatkowo oprogramowanie to jest połączone z systemem zarządzania CRM i ERP, dzięki czemu istnieje pełna identyfikowalność każdego oferowanego mieszalnika.

software propio de agitación

Adaptacja projektów

W ślad za działem marketingu, doradztwo w zakresie adaptacji mieszalników i urządzeń mieszających do nowych produktów.

proyectos agitación y mezcla
proyectos agitación y mezcla

1) Kiedy marketing promuje nowe produkty i produkcja musi podążać w karkołomnym tempie, pojawia się potrzeba wyboru odpowiedniego sprzętu do produkcji nowego produktu. Pomagamy w wyborze . Ty znasz swój produkt, my znamy mieszalnik i urządzenia do mieszania.

2) Gdy fabryka nie posiada odpowiednich urządzeń mieszających dla nowego produktu, należy pilnie znaleźć nowe rozwiązanie lub zaadaptować mieszalnik. Pomagamy Ci w utrzymaniu odpowiedniego tempa dzięki odpowiedniemu mieszalnikowi w czasie, którego potrzebujesz.

proyectos agitación y mezcla

Szkolenia z zakresu technologii mieszania

formación agitación y mezcla

Lubimy dzielić się naszym KNOW HOW!

W VK bardzo ważne jest dla naszych klientów, aby być na bieżąco z techniką mieszania, dlatego też oferujemy kursy techniczne z zakresu technologii mieszania zwykłego i mieszania liniowego.

Kompletne szkolenia z zakresu TECHNOLOGII MIESZANIA ZWYKŁEGO I LINIOWEGO

formación agitación y mezcla

Kursy w Twojej fabryce

formación agitación y mezcla

Kursy w VK

formación agitación y mezcla

Kursy uniwersyteckie, kształcące techników przyszłości

Webinaria online

Kursy monograficzne 30-45’ dotyczące technologii mieszania, gdzie studia przypadków są udostępniane online.

Kursy monograficzne 30-45’ dotyczące koncepcji mechanicznych mieszalników i mieszalniki i mieszarek liniowych, zapewniających prawidłowy montaż, rozruch i eksploatację.

webinars formación agitación y mezcla