Mesclador en línia líquid-líquid i sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit

Mesclador en línia líquid-líquid i sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit Livak

Mesclador en línia LIVAK amb acabat industrial, disposa de circuit de pressurització i lubricació de la tanca mecànica. Equip amb certificat ATEX segons Directiva 2014/34/UE, per a utilització en atmosferes potencialment explosives. Indústria química.

Mesclador en línia líquid-líquid i sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit Livak

Mesclador en línia LIVAK amb acabat sanitari, disposa de circuit de pressurització i lubricació del tancament mecànic, així com d’armari elèctric. Indústria cosmètica.

Mesclador en línia líquid-líquid i sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit Livak

Mesclador en línia LIVAK amb acabat industrial, per a ús en indústria química.

Mesclador en línia líquid-líquid i sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit Livak

Mesclador en línia*LIVAK dissenyat segons EHEDG i instal·lat en recirculació sobre dipòsit. Indústria de biotecnologia.

COMPONENTS

Líquids + líquids. Sòlids en pols, cristal·lins o granulats al dipòsit + líquids

CONCENTRACIÓ DE SÒLIDS

≤ 80%, segons producte

VISCOSITAT DEL PRODUCTE

Alta-Mitjana-Baixa

CABAL DE MESCLA

≤ 90,000 l/h

Característiques tècniques

Tipus Potencia LIVAK
(kW)
Connexió líquid
(DN)
Cabal mescla màxim
(l/h)
LIVAK 00 0,55 ÷ 1,5 15 ÷ 25 500
LIVAK 01 2,2 ÷ 5,5 25 ÷ 40 10.000
LIVAK 1 4 ÷ 15 40 ÷ 65 25.000
LIVAK 2 7,5 ÷ 22 65 ÷ 80 40.000
LIVAK 3 15 ÷ 37 65 ÷ 100 60.000
LIVAK 4 22 ÷ 55 80 ÷ 150 90.000
Esquema Livak

PI&D bàsic d’instal·lació del mesclador en línia LIVAK, pot treballar en recirculació sobre un o diversos dipòsits. Es mostra l’alimentació de components líquids al capçal del mesclador o al dipòsit, i l’alimentació de components sòlids al dipòsit.

Potenciar instal·lacions existents

Quan en una instal·lació existent sorgeix la necessitat d’agitar de forma més intensa, és molt avantatjós instal·lar un mesclador en línia LIVAK en recirculació sobre el dipòsit, en lloc de modificar l’agitador.

Emulsionador

El LIVAK EMULSIONADOR produeix emulsions de petita grandària de gota, alta estabilitat i exemptes d’aire. Combinat amb els nostres agitadors amb pales de doble flux o àncora amb rascadors, permet reduir els temps de fabricació i intercanvi tèrmic.

Esquema Livak

PI&D bàsic d’instal·lació del mesclador en línia LIVAK treballant en continu. Es mostra el dosatge en continu de tres components líquids al capçal del mesclador en línia.

Possibilitats de subministrament

  • Turbines de dispersió o emulsió.
  • Velocitat fix o variable.
  • Carenat.
  • Tubuladures per a addició de líquids.
Esquema Livak

Dimensions

Tipus H (mm) L (mm) F (mm)
LIVAK 00 250 400 380
LIVAK 01 450 900 300
LIVAK 1 500 1.200 380
LIVAK 2 650 1.450 450
LIVAK 3 690 1.500 450
LIVAK 4 800 2.200 680
Esquema Livak