Planta pilot

VAK KIMSA ofereix la possibilitat de realitzar proves experimentals amb el seu producte en les nostres instal·lacions de manera presencial. Això permet conèixer de primera mà com es comportarà el seu producte amb els nostres equips i els avantatges que aquests ofereixen.

Per a això, VAK KIMSA compta amb diferents equips d’agitació i mescla en línia que permeten validar empíricament un ampli rang de processos i tot tipus de productes. Disposem de dipòsits de 15l, 50l, 80l i 150l, així com d’un equip de mescla en línia per a la producció en lots. Aquestes proves permeten extrapolar els resultats per a garantir un escalat industrial dels equips efectiu i eficient.

Així mateix, la planta pilot està equipada amb un viscosímetre i un equip d’adquisició de dades que permet obtenir la reologia dels productes i determinats paràmetres d’operació dels agitadors. Això permet no sols analitzar i optimitzar el comportament de l’agitador des del punt de vista fluidodinàmic, sinó també des del mecànic (esforços i dimensionament) i del seu consum energètic.

Proves d'agitadors i productes

“Aquestes instal·lacions permeten a VAK KIMSA consolidar el nostre KNOW-HOW, el qual es tradueix en productes optimitzats i adaptats a cadascuna de les necessitats dels nostres clients”

Proves d'agitadors i productes
Proves d'agitadors i productes a fabrica
Proves d'agitadors i productes

Plataforma a escala industrial

Disposem d’una plataforma a escala industrial amb dipòsits de 1.500 i 25.000 litres per a realitzar els test de qualitat pre lliurament dels agitadors i mescladors en línia fabricats, podent-los verificar a nivell de procés i a nivell mecànic.

Així mateix el nostre departament de R+D+i treballa en el desenvolupament del nostre producte amb la plataforma a escala industrial.

Proves d'agitadors a fabrica

Simulacions fluidodinàmiques Ansys

Mapa de Calor Helix Mescla Ansys

Les simulacions fluidodinàmiques permeten veure com es comporta el fluid a l’interior del tanc en funció de l’agitador i paràmetres d’operació establerts.

Aquesta eina proporciona els patrons de flux a partir dels quals és possible optimitzar el procés, a fi i efecte de proporcionar la millor solució possible a cada necessitat particular dels nostres clients.

Establir la necessitat o no de deflectors, conèixer el comportament de fluids no-Newtonians, prevenir la presència de zones mortes, determinar la potència consumida, definir la velocitat mitjana del fluid, etc. són preguntes freqüents que poden ser resoltes mitjançant aquesta tipologia d’anàlisi.

Mapa de Calor Helix Mescla Ansys

Vectors de velocitat d’un agitador vertical descentrat (pales ALABNET AXIAL + SEMI-ÀNCORA)

Mapa de Calor Helix Mescla Ansys

Contorn de velocitat de producte no-Newtonià (pales ÀNCORA ASIMÈTRICA)

VAK KIMSA disposa d’un ampli coneixement en l’ús d’eines de simulació com ANSYS, que juntament amb el Know-How validat en processos de mescla i la possibilitat de realitzar proves a planta pilot, permeten oferir les millors solucions als continus i creixents reptes de producció als quals han de fer front els nostres clients.

Mapa de Calor Helix Mescla Ansys

Contorn de velocitat d’un agitador vertical (pales ÀNCORA ASIMÈTRICA) a diferents velocitats. Vòrtex experimental vs simulació.

Vakcal

Programa de calcul de mescla Vakcal

Vakcal, programa de càlcul d’agitadors

VAK KIMSA S.A. compta amb un programa específic per al disseny d’agitadors anomenat VAKCAL. Aquest software, de desenvolupament propi, permet dimensionar equips d’agitació a mesura per a cada producte-procés dels nostres clients.

Aquest programa està dotat d’una extensa base de dades a nivell de procés que permet determinar, de manera automàtica, l’agitador òptim requerit per a dur a terme un procés concret, tant des del punt de vista tècnic com econòmic.

A més, aquest programari està connectat amb el sistema de gestió CRM i ERP, per la qual cosa existeix una total traçabilitat sobre tots i cadascun dels agitadors que són ofertats.

Programa de diseny de agitadors Vakcal

Adaptació de projectes

Seguint al departament de màrqueting, assessorament en readaptació d’agitadors i equips de mescla a nous productes.

Agitadors industrials
Agitadors industrials

1) Quan Màrqueting promou nous productes i producció ha de seguir-ho a ritmes vertiginosos, es planteja la necessitat de triar l’equip adequat per a fabricar el nou producte, t’ajudem en l’elecció, tu en saps del teu producte, nosaltres en sabem d’agitadors i equips de mescla.

2) Quan a fàbrica no disposes de l’equip de mescla adequat per al nou producte, cal buscar solucions urgentment, una readaptació de l’agitador o un nou. T’ajudem a seguir el ritme que necessites amb l’agitador adequat en el temps que necessites.

Agitadors industrials

Cursos de formació sobre tecnologia de mescla

Cursos presencials sobre tecnologia de mescla

Ens agrada compartir el nostre KNOW-HOW!

A VK és molt important que els nostres clients estiguin al dia de la tecnologia de mescla, per la qual cosa impartim cursos tècnics de Tecnologia d’Agitació i Mescla en línia.

Cursos de formació complets sobre TECNOLOGIA D’AGITACIÓ I MESCLA EN LÍNIA,

Cursos presencials a la teva fabrica sobre tecnologia de mescla

Cursos a la seva fàbrica

Cursos presencials sobre tecnologia de mescla

Cursos a VAK KIMSA

Cursos presencials sobre tecnologia de mescla

Cursos en la Universitat, formant als tècnics del futur

Webinars online

Cursos monogràfics de 30-45’ sobre tecnologia de mescla, on es comparteixen casos pràctics online.

Cursos monogràfics de 30-45’ de conceptes mecànics d’agitadors i mescladors en línia, per a assegurar una correcta instal·lació, posada en marxa i funcionament.

Cursos online sobre tecnologia de mescla