Processos: manteniment i homogeneïtzació de productes de baixa viscositat

  • Productes: llet, vi, begudes, sucs, olis, greixos, biocarburants, etc…
  • Agitadors per a tancs de fins a 3.000 m³.
  • Agitadors laterals LK de baix cost.
  • Estanquitat amb doble sistema de seguretat.
  • Sistemes de detecció de fugides i trencament del tancament mecànic.
  • Desmuntatge del tancament mecànic amb el dipòsit ple.
  • Agitadors laterals HT amb torreta i doble Seguretat. Opcional desmuntatge del tancament mecànic a dipòsit ple.
  • • Sistemes opcionals de doble Seguretat i de canvi de tancament amb el dipòsit ple.
Agitadors industrials laterals

Agitador lateral LK

SISTEMA DE SEGURETAT SISTEMES D’ESTANQUITAT TIPUS LK TIPUS HT
SIMPLE SEGURETAT Tanca simple X X
Sistema de detecció de fugues X X
DOBLE SEGURETAT Tanca simple + estopada de doble seguretat   X
Tanca doble lubricada   X
Canvi de tanca mecànica amb el dipòsit ple   X
Agitadors industrials laterals

Instal·lació agitador lateral

Agitadors industrials laterals

Agitadors laterals HT

Agitadors industrials laterals

Agitador lateral des de l’interior del dipòsit