Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició directa del sòlid al capçal del mesclador

Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició directa del sòlid al capçal

ALVAK amb tremuja TC dotada de taula per a suport de sacs, l’operador treballa de manera còmoda i ergonòmica.

Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició directa del sòlid al capçal

ALVAK dissenyat segons EHEDG. Tremuja TC, dotada de taula per a suport de sacs i de potes en forma C, que permeten desplaçar la tremuja a la zona de rentat.

Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició directa del sòlid al capçal

ALVAK amb tremuja TCV preparada per a rebre els sòlids des d’alimentació automàtica. Tremuja TCV amb vis-sense-fi per a afavorir el moviment del sòlid en la tremuja, nivells de màxima i mínima i vàlvula pneumàtica.

Esquema Alvak

PI&D bàsic d’instal·lació del mesclador en línia ALVAK, pot treballar sobre un o diversos dipòsits.

Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició directa del sòlid al capçal
Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició directa del sòlid al capçal

ALVAK amb tremuja TC per a alimentació manual de sòlids.

COMPONENTS

Sòlids en pols, cristal·lins o granulats directament al capçal del mesclador + líquids

CONCENTRACIÓ DE SÒLIDS

≤ 80%, segons producte

VISCOSITAT DEL PRODUCTE

Mitja-Baixa

CABAL DE SÒLIDS

≤ 15.000 kg/h

CABAL DE MESCLA

≤ 90.000 l/h

Característiques tècniques

Tipus Potència ALVAK
(kW)
Potència tremuges
(kW)
Connexió líquid
(DN)
Cabal barreja màxim

(l/h)

Cabal sòlids màxim
(Kg/h)
ALVAK 00 0,55 ÷ 1,5 15 ÷ 25 500 100
ALVAK 01 2,2 ÷ 5,5 2,2 ÷ 5,5 25 ÷ 40 10.000 1.500
ALVAK 1 4 ÷ 15 2,2 ÷ 5,5 40 ÷ 65 25.000 3.000
ALVAK 2 7,5 ÷ 22 3 ÷ 7,5 65 ÷ 80 40.000 5.000
ALVAK 3 15 ÷ 37 3 ÷ 7,5 65 ÷ 100 60.000 8.000
ALVAK 4 22 ÷ 55 4 ÷ 10 80 ÷ 150 90.000 15.000

*Els cabals de mescla màxims depenen de la pressió requerida. VAK*KIMSA, S.A. es reserva el dret de modificar aquestes dades.

Alimentació de sòlids

L’alimentació de sòlids a la tremuja dels mescladors ALVAK pot ser: per sacs, big-bag, vis-sens-fi, vàlvula rotativa, transport pneumàtic, …, de forma manual o automàtica.

Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició directa del sòlid al capçal

Alimentació de sòlids a la tremuja del mesclador en línia ALVAK des de big-bag.

Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició directa del sòlid al capçal

ALVAK amb tremuja TCV alimentada automàticament per vàlvula rotativa, des de tremuja de pesatge on s’elaboren les receptes a fabricar.

Possibilitats de subministrament

  • Turbines de dispersió o d’alt cisallatge.
  • Velocitat fixa o variable.
  • Carenat.
  • Tremuges segons les característiques dels sòlids: TC, TCV. TCAV, TCROT o DOSIVAK.
  • Possibilitat d’aspiració directa de sacs (TMG).
  • Vàlvula papallona, bola… manual o pneumàtica.
  • Tubuladures per a addició de líquids.
Esquema Suministrament Alvak

Automatització

Per al treball en automàtic els equips ALVAK se subministren amb vàlvula pneumàtica, nivells de mínima i màxima en la tremuja i armari elèctric. La maniobra es realitza per PLC independentment o sota la supervisió del control de fàbrica.

Dimensions

Tipus H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
F
(mm)
Volum Tremuja
(l)
ALVAK 00 250 450 400 400 2
ALVAK 01 700 900 1.150 550 20
ALVAK 1 1050 1250 1.400 550 30
ALVAK 2 1150 1350 1.800 700 60
ALVAK 3 1250 1400 1.850 700 60
ALVAK 4 1450 1650 2.600 900 120
Esquema Alvak