Més de 19.500 equips de mescla en més de 40 països.
Dominar la tecnologia d’agitació i mescla en línia, permet oferir la millor solució al seu procés.

Més de 19.500 equips de mescla en més de 40 països.

Dominar la tecnologia d’agitació i mescla en línia, permet oferir la millor solució al seu procés.