A VAK KIMSA disposem de la capacitat humana i tècnica, per a proporcionar una solució global als seus processos de mescla.

El nostre domini de les tecnologies d’agitació  i de mescla en línia ens atorguen una perspectiva global en la concepció i resolució dels processos de mescla. Amb l’ús combinat de totes dues tecnologies li oferim instal·lacions completes de mescla, que resoldran les seves necessitats i seran una font de valor per a la seva companyia.

 • Fabricació en lots i en continu.
 • Mescla per agitació i mescla en línia.
 • Dosificació de matèries primeres.
 • Control i automatització de procés.
 • Reducció dels temps de fabricació.
 • Optimització de la potència instal·lada.
 • Obtenció de l’excel·lència en el producte fabricat.
Instal·lacions completes de mescla

Instal·lacions completes de mescla, per a l’homogeneïtzació de sòlids en pols amb mesclador ALVAK. Indústria alimentària, cosmètica i química.

Instal·lacions completes de mescla

Instal·lacions completes de mescla per a la mescla homogènia de sòlids espassants i texturitzants, amb mesclador VISCOVAK i agitador per a intercanvi tèrmic eficient. Indústria alimentària, cosmètica i química.

Fabricació en lots

Optimització en la fabricació per lots

Les tecnologies d’agitació i de mescla en línia es combinen i potencien, donant lloc a instal·lacions completes per a fabricar els seus productes en lots. Els agitadors i mescladors en línia utilitzats, el dosificador automatitzat de components, el control de procés, etc. garanteixen els òptims resultats de les nostres instal·lacions completes en lots.

Instal·lacions completes de mescla

Instal·lacions completes VISCOVAK per a la fabricació de maioneses i altres salses emulsionades i amb sòlids en trossos. Emulsió, pasteurització, refredament, desaireajat. Instal·lació automàtica. Indústria alimentària.

Instal·lacions completes de mescla

Planta 3D

Avantatges

 • Gran flexibilitat en la producció.
 • Molt útil amb gran variabilitat de receptes.
 • Alta producció amb mescladors en línia.
Instal·lacions completes de mescla
Instal·lacions completes de mescla

Instal·lació completa de mescla per a la dispersió, dissolució i emulsió. Escalfament i buit. Indústria alimentària, cosmètica i química.

Instal·lacions completes de mescla

Instal·lació de mescla ATEX manual transportable, amb armari antideflagrant.

Característiques

 • Processos: mescla, emulsió, dilució, dissolució i dispersió.
 • Dosificació de líquids majoritaris i minoritaris.
 • Dosificació de sòlids.
 • Automatització i gestió de receptes.
 • Control de procés.
Instal·lacions completes de mescla

Agitadors per a l’homogeneïtzació, intercanvi tèrmic i desairejat de salses d’alta viscositat. Manteniment homogeni de sòlids.

Instal·lacions completes de mescla

Dipòsits de manteniment, espera, envasat.

Instal·lacions completes de mescla

Fabricació de dissolucions de sòlids en líquids amb agitador Turbvak.

Equips recomanats:

Instal·lacions completes de mescla

Instal·lacions completes de mescla de sòlids i líquids minoritaris en la fabricació de cremes i salses alimentàries. Indústria alimentària.

Instal·lacions completes de mescla

Manteniment de suspensions sòlides i dosificació a formulació. Indústria química.

Instal·lacions completes de mescla

Instal·lació completa de mescla de diòxid de titani, carbonats i càrregues en general, amb resines i altres líquids, en la fabricació de pintures, vernissos i tintes. Indústria química.

Instal·lacions completes de mescla

Preparació de solucions d’ingredients minoritaris. Indústria química i cosmètica.

Fabricació en continu

Producte final estàndar i homogeni

La tecnologia de mescla en línea, unida a la experiència en la dosificació de liquids i el control en continu, garanteixen l’obtenció en continu d’un producte final completament estandaritzat i homogeni.

Instal·lacions completes de mescla

Instal·lació de mescla en continu amb mesclador LIVAK i dosificació de líquids. Industria química i cosmètica.

Instal·lacions completes de mescla
Instal·lacions completes de mescla

Dilució en continu de liquid concentrat rebut en camió cisterna. El producte solidifica en fred, la mescla es garanteix amb el mesclador LIVAK, la dosificació en continu de liquids es realitza per medició de cabal instantani. Industria química i cosmètica.

Instal·lació de mescla en continu amb mesclador LIVAK i dosificació de líquids. Industria química i cosmètica.

Dilució en continu de liquid concentrat rebut en camió cisterna. El producte solidifica en fred, la mescla es garanteix amb el mesclador LIVAK, la dosificació en continu de liquids es realitza per medició de cabal instantani. Industria química i cosmètica.

Aplicacions

Fabricació de salses, mescla de xocolata i greixos, disolució de sucre, mescla d’olis, mescla de sucs o concentrats, dilució de productes concentrats, post-adició de minoritaris, dilució de lauril éter sulfat sódics, correcció de pH, neutralització, fabricació de cremes cosmétiques, sabons liquids, detergents liquidos, netejadors de la llar, suavitzants per la roba…

Avantatges

 • Producció just in time.

 • Alta producció amb poc espai ocupat.

Característiques

 • Processos: mescla, emulsió, dilució i disolució.

 • Dosificació en continu de líquids majoritaris i minoritaris.

 • Dosificació en continu de sòlids.

 • Automatització i gestió de receptes.

 • Control de procès.

Equips recomanats:

Instal·lacions completes de mescla

Instal·lació completa de mescla en continu de liquids, mesclador LIVAK, dosificació per cabal. Industria química.

Instal·lacions completes de mescla

Fabricació en continu d’emulsions alimentaries i cosmétiques. Industria alimentaria i cosmètica.

Instal·lació completa de mescla en continu de liquids, mesclador LIVAK, dosificació per cabal. Industria química.

Fabricació en continu d’emulsions alimentaries i cosmétiques. Industria alimentaria i cosmètica.

Dilució de LESS: LAURILVAK

Dilueixi el concentrat en la seva planta i estalviï en transport

Equip mesclador en línia per a la dilució de LESS (lauril èter sulfat sòdic) del 70 al 27%; dosificació de matèries primeres i mescla en continu. El concentrat pot provenir directament de camió cisterna, de manera que es realitza la seva dilució (22 t de LESS 70 en 1h 30min) alhora que es descarrega i s’emmagatzema el producte diluït. També pot emmagatzemar-se el concentrat i diluir-lo segons les necessitats de fabricació.

L’equip es compon del dosificador en continu de LESS 70%, aigua i conservant, seguida de la mescla en continu realitzada per un mesclador en línia LIVAK. Un PLC s’encarrega del control del procés i el seu funcionament automàtic.

El concentrat pot provenir directament de camió cisterna, de manera que es realitza la seva dilució alhora que es descarrega i s’emmagatzema el producte diluït. També pot emmagatzemar-se el concentrat i diluir-lo segons les necessitats de fabricació.

Instal·lacions completes de mescla

LAURILVAK

Instal·lacions completes de mescla

Consola d’operador i visualització del procés. Laurilvak.

Instal·lacions completes de mescla

Regulació de pH en continu. Laurilvak.

Instal·lacions completes de mescla

Descàrrega i dilució directa de camió cisterna en 1h 30min. Laurilvak. Indústria divergència

Característiques

 • Dilució de lauril èter sulfat sòdic del 70 al 27%.
 • Producte final seleccionable entre 20 i 27%.

 • Producció de LESS 27 de 10 a 40 m3/h.

 • Descàrrega i dilució directa de camió cisterna en 1 h 30 min.

 • Regulació de pH en continu (opcional).

Avantatges

 • Estalvi en el transport i preu de compra de la matèria primera.

Tipus Producció LESS 27% (l/h) Potència total (kW) Dilució camió 22 Tm (h)
LAURILVAK 1 10.000 12
LAURILVAK 3 40.000 32 1,50
Instal·lacions completes de mescla
Instal·lacions completes de mescla

Laurilvak instal·lat en zona de descàrrega de camions cisterna. Descàrrega i dilució directa de camió cisterna. Indústria cosmètica.

Instal·lacions completes de mescla
Instal·lacions completes de mescla

Laurilvak que dilueix lauril èter sulfat sòdic emmagatzemat en tanc. Indústria divergència.