Llances per a agitadors industrials
  • Llances en tub o en barra massissa.
  • Diàmetres segons grandària de la torreta i condicions de treball.
  • Gruix del tub segons longitud i existència de guia inferior.
  • Acoblaments eix-llança segons aplicació.
Acoblament Torreta Alimentària Química Cosmètica Farmàcia i Biotecnologia
Pinça expansible TD0 X X X
Rosca HT TK X X X X
Plat d’acoblament HT TK TK-TC X
Acoblament extern al dipòsit HT TK-TC X X X X

Pinça expansible

Rosca

Esquema Llances
Llances per a agitadors industrials
Esquema Llances
Llances per a agitadors industrials

Plat d’acoblament

Acoblament extern al dipòsit

Esquema Llances
Llances per a agitadors industrials
Esquema Llances
Llances per a agitadors industrials

Pinça expansible

Rosca

Plat d’acoblament

Acoblament extern al dipòsit

Guia inferior

Per a agitadors amb moments flectors importants, i sempre que les condicions sanitàries ho permetin, les llances dels agitadors es guien inferiorment mitjançant un trípode que ha de fixar-se al fons del dipòsit i que se subministra amb l’agitador.

Llances per a agitadors industrials