Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit

Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit

JETMIXVAK en la fabricació productes químics.

Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit Jetmixvak

Capçal del mesclador en línia JETMIXVAK, per a instal·lar en el fons del dipòsit, disposa de sortida del producte barrejat.

Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit Jetmixvak

JETMIXVAK per a la fabricació de dispersions de farines. Indústria alimentària.

COMPONENTS

Sòlids en pols, cristal·lins o granulats al dipòsit + líquids

CONCENTRACIÓ DE SÒLIDS

≤80%, segons producte

VISCOSITAT DEL PRODUCTE

Mitja-Baixa

CABAL DE MESCLA

≤ 60.000 kg/h

VOLUM DEL DIPÒSIT

50 a 1.000 l.

Mesclador de fons de dipòsit amb capacitat de recirculació

  • Disposa de la mateixa capacitat de mescla que els mescladors en línia LIVAK.
  • Permet l’addició de sòlids sobre llit fluid.
  • Recirculació del producte sobre el propi dipòsit i sobre dipòsits externs.
  • Permet centralitzar la mescla de sòlids per a treballar sobre dipòsits externs.
Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit Jetmixvak
Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit Jetmixvak

Alimentació de sòlids sobre el dipòsit del mesclador en línia JETMIXVAK.

Alimentació de sòlids sobre el dipòsit del mesclador en línia JETMIXVAK.

Esquema jetmixvak

PI&D bàsic del mesclador en línia JETMIXVAK , treballant en recirculació sobre un o diversos dipòsits externs. En el dipòsit del JETMIXVAK es realitza l’addició de components, el lot queda contingut en el dipòsit extern.

Esquema Jetmixvak

PI&D bàsic del mesclador en línia JETMIXVAK, treballant en lots sobre el seu propi dipòsit, on es realitza l’addició de components i on queda contingut el lot fabricat.