Mesclador en línia sòlid-líquid per a alta viscositat, amb addició directa del sòlid al capçal del mesclador.

Mesclador en línia sòlid-líquid per a alta viscositat Viscovak

VISCOVAK amb tremuja TC en la preparació de productes làctics concentrats. Indústria alimentària.

Mesclador en línia sòlid-líquid per a alta viscositat Viscovak

VISCOVAK amb tremuja TC, dotada de taula per a suport de sacs i de potes en forma C, que permeten desplaçar la tremuja a la zona de rentat. Màquina utilitzada en la fabricació de suplements esportius i begudes energètiques. Indústria alimentària.

Mesclador en línia sòlid-líquid per a alta viscositat Viscovak

VISCOVAK per a l’aspiració directa de sòlids des de sacs o bidons, sense necessitat de bolcar el sac o bidó, amb l’avantatge principal d’evitar la formació de núvols de pols. Indústria alimentària.

Mesclador en línia sòlid-líquid per a alta viscositat Viscovak

VISCOVAK amb tremuja TCAV per a mescla de sòlids higroscòpics espassants i texturitzants. Indústria farmacèutica.

Mesclador en línia sòlid-líquid per a alta viscositat Viscovak

VISCOVAK amb tremuja TCAV per a mescla de sòlids higroscòpics espessants i texturitzants tals com carbómeros, cel·luloses, xantana, etc. Indústria cosmètica.

COMPONENTS

Sòlids en pols, cristal·lins o granulats directament al capçal del mesclador + líquids.

CONCENTRACIÓ DE SÒLIDS

≤ 80%, segons producte

VISCOSITAT DEL PRODUCTE

Alta

CABAL DE SÒLIDS

≤ 8.000 kg/h

CABAL DE MESCLA

≤ 60.000 l/h

Dispersió d’espessants

El mesclador VISCOVAK està especialment indicat per a la dispersió d’espessants atès que:

  • Disposa de tots els avantatges dels mescladors ALVAK potenciat per a altes viscositats.

  • Els sòlids s’addicionen directament sobre les turbines del mesclador.
  • Garanteix que el dipòsit de fabricació està exempt de sòlids adherits a les seves parets.
  • No forma grumolls ni agregats des del primer instant.
  • Dissol totalment els sòlids higroscòpics.
  • Obté la mateixa textura amb l’ús de menys quantitat d’espessant.

  • Incorpora el mínim d’aire.
Mesclador en línia sòlid-líquid per a alta viscositat Viscovak

PI&D bàsic d’instal·lació del mesclador en línia VISCOVAK, pot treballar sobre un o diversos dipòsits.

Mesclador en línia sòlid-líquid per a alta viscositat Viscovak

VISCOVAK per a la mescla de pectines com espessants i texturitzants en la fabricació de melmelades i confitures. Indústria alimentària.

Mesclador en línia sòlid-líquid per a alta viscositat Viscovak

VISCOVAK per a l’aspiració directa de sòlids des de sacs o bidons, sense necessitat de bolcar el sac o bidó, amb l’avantatge principal d’evitar la formació de núvols de pols. Indústria farmacèutica.