La millor selecció per a les seves condicions de procés

El sistema d’estanquitat adequat depèn del producte, de la pressió i temperatura del procés, així com de la velocitat de l’agitador.
Un gran nombre d’opcions són possibles per a cobrir totes les necessitats: retén, estopada, tanca mecànica simple, doble, en sec, lubricada, …

Desmuntatge ràpid de la tanca mecànica

  • Opció que facilita el manteniment en grans agitadors
  • No és necessari desmuntar l’agitador del reactor
  • No cal entrar dins del dipòsit
  • No és necessari despenjar la llança
  • Important reducció de temps en el canvi de tanca
Estanquitat seleccionada per a agitadors industrials

Sistema d’extracció lateral de la tanca mecànica, facilitant el manteniment

RETÈN
Lubricat Pressió (bar) 0 ÷ 10
Temp. Màx. (ºC) 250
Vel. Màx (m/s) 20
En sec Presió (bar) 0 ÷ 6
Temp. Màx. (ºC) 130
Vel. Màx (m/s) 10
ESTOPADA
Lubricat Pressió (bar) 0 ÷ 10
Temp. Màx. (ºC) 250
Vel. Màx (m/s) 20
En sec Pressió (bar) 0 ÷ 6
Temp. Màx. (ºC) 130
Vel. Màx (m/s) 10
TANCA MECÀNICA SIMPLE NO EQUILIBRADA
+ Estopada
Lubricat Pressió (bar) -1 ÷ 10 -1 ÷ 10
Temp. Màx. (ºC) 200 200
Vel. Màx (m/s) 10 10
Esquema Estanquitat
Esquema Estanquitat

Tanca mecànica simple en sec

TANCA MECÀNICA SIMPLE EQUILIBRADA
Cartutx Caixera
Lubricat Pressió (bar) No disponible -1 ÷ 25 -1 ÷ 15
Temp. Màx. (ºC) 250 200
Vel. Màx (m/s) 12 10
En sec Lubricat (bar) -1 ÷ 4 -1 ÷ 6 No disponible
Temp. Màx. (ºC) 150 150
Vel. Màx (m/s) 3 3
Estanquitat seleccionada per a agitadors industrials
Estanquitat seleccionada per a agitadors industrials

Tanca mecànica doble lubricada

TANCA MECÀNICA DOBLE
Cartutx Caixera
Lubricat Pressió (bar) -1 ÷ 25 -1 ÷ 75
Temp. Màx. (ºC) 250 250
Vel. Màx (m/s) 10 10
En sec Pressió (bar) -1 ÷ 6 No disponible
Temp. Màx. (ºC) 150
Vel. Màx (m/s) 3