Suports fixos o mòbils per a agitadors

Àmplia gamma de suports per a agitadors que cobreixen totes les necessitats d’agitació en els tancs mòbils de la seva fàbrica.

  • Suports fixos al terra, per a elevar l’agitador i permetre moure el dipòsit.
  • Suports mòbils amb rodes per a elevar i desplaçar l’agitador.
Suports per Accionaments Ubicació del suport
Contenidors Manual Sobre el contenidor
Bidons Manual Sobre el bidón
Dipòsits
Contenidors
Manual Mòbil amb rodes
Fixa al terra i/o paret
Elèctric
Pneumàtic
Hidràulic
Suports fixos o mòbils per a agitadors

Suport per contenidors IBC

Suports fixos o mòbils per a agitadors

Suport manual base fixa per agitadors TD0

Suports fixos o mòbils per a agitadors

Suport manual compensat mural

Suports fixos o mòbils per a agitadors

Suport pneumàtic compensat base fixa

Suports fixos o mòbils per a agitadors

Suport manual
compensat mòbil

Suports fixos o mòbils per a agitadors

Suport manual
compensat mòbil

Suports fixos o mòbils per a agitadors

Suport elèctric mòbil

Tots els suports poden fabricar-se: en inoxidable o en acer pintat; certificats Atex o no; pneumàtics o elèctrics.

Sistemes de seguretat

Suports fixos o mòbils per a agitadors

1.Detector
de posició de l’agitador

2.Sistema de fixació
i fre del suport

3. Sistema protecció de la llança

4. Tapa protecció dipòsit

5. Cinta tensora de fixació al dipòsit

6. Detector de fixació al dipòsit

7. Detector de presència del dipòsit

Opcionals

Suports fixos o mòbils per a agitadors

8. Carenat

9. Tremuja