SOL·LICITUD D’OFERTA D’AGITADORS i MESCLADORS EN LÍNIA

  PROCES

  Mescla sòlids-líquidsEmulsióBescanvi tèrmic
  Mescla líquids-líquidsManteniment i Homogeneïtzació
  Manteniment en suspensióReacció química
  Altres:

  COMPONENTS i PRODUCTE FINAL

  Component 1 Component 2 Component 3 Component 4 Component 5 Producte final
  Producte
  Concentració (%)
  Líquid/Sòlid LíquidSòlid LíquidSòlid LíquidSòlid LíquidSòlid LíquidSòlid LíquidSòlid
  Densitat (kg/m3)
  Viscositat (cPs)
  Cabal addició (kg/h)

  CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS I COMPORTAMENT DELS COMPONENTS A MESCLAR

  CONDICIONS DE TREBALL

  SiNo

  CARACTERÍSTIQUES DEL DIPÓSIT

  SISTEMA ACTUAL DE FABRICACIÓ I OBSERVACIONS
  Aquest formulari d’oferta és propietat de VAK KIMSA, S.A., es prohibeix el seu plagi o ús irregular.